top of page

National Acupuncture Detoxification Association (NADA)

OBS! Vi starter NADA hold op fra midten af Marts.

Tilmelding  sker på tlf. +45 41 13 00 84

Hvad kan NADA hjælpe dig med?

NADA virker øjeblikkeligt og beroligende. NADA er en særdeles effektiv behandlingsmetode til lindring af fx akut stress, abstinenser, angst eller søvnproblemer. Metoden rummer desuden et særdeles meditativt element i forhold til at finde ro i sig selv og kontakt til sin egne psykiske ressourcer. NADA er stærkest når det bruges som et supplement til andre forløb og metoder. Dermed anbefaler vi,  at anvender det som tillæg til samtale, behandling eller stresscoaching forløb fordi du dermed får væsentlig og nemmere kontakt til dig selv og dine egne ressourcer når det bruges som tillæg til forløbene.

NADA- øreakupunktur gør en her og nu forskel på følgende tilstande:

1. Stress
2. Tankemylder
3. Angst
4. Depression
5. Søvn forstyrrelser
6. Fysisk og psykisk uro
7. Koncentrations og indlæringsproblemer
8. Akut kriser / traumer
9. ADHD
10. OCD
11. PTSD
12. Eksamensangst
13. Spændings hovedpine
14. Særligt Sensitiv
15. Kriser
16. Egen udvikling
17. Spændings tilstande i kroppen
18. Hedeture
19. Vrede/ aggressioner
20. Afhængighed
21. Marridt
22. Afvænning

Hvad er NADA? 


NADA gives som akupunkturpunkter i begge ører over 45 min. med standard-nåle (ikke permanente nåle). Behandlingen gives som gruppebehandling hos  terapeuterne i Mejlgade 46 B på 2. sal. Det er en behandling der øjeblikkeligt virker både fysisk, psykisk og restituerende. I de 45 min. behandlingen vare, sidder man som klienter sammen, i en meditativ tilstand hver for sig i ro, imens man modtager NADA behandlingen. Dermed skal klienten se tiden som sit eget "rum" uden samtale med de andre klienter i behandling. Under hele sessionen er behandleren tilstede.

Pris pr. person 75 ,- pr. gang. 

 

NADA er en katalysator der hjælper og kickstarter kroppens og sindets egen selvhelbredende egenskaber. Reguleringen sker bl.a via det autonome nervesystem med kroppens hormoner og transmitter stoffer. NADA bygger på en traditionel kinesisk medicinsk tankegang hvor helbredelse skabes via påvirkning af meridianerne banerne i kroppen.

NADA skal betragtes som recovery samt empowerment og ikke en lægelig eller medicinsk behandling og er tænkt som støtte i et samtale eller stesscoaching forløb.

Sagt med andre ord NADA kan genskabe din psykiske og fysiske balance her og nu, men hvis du ikke arbejder med de underliggende årsager vil du komme i ubalance igen.

NADA er et non verbalt standardprogram udviklet i 1974 af psykiater Michael Smith og medarbejdere på Lincoln Hospital i South Bronx New York. NADA har været anvendt med stor succes under store katastrofer som WTC angrebet 9/11 i New York, Sandy orkanen i USA og andre katastrofer rundt omkring i verden.

Kontakt os på Tlf. 41 13 00 84 til en uforpligtende samtale

bottom of page